Økonomi

Her vises økonomien bag VinterCup.

Udvalgets målsætning er at have fast ca. kr. 100.000,-. Så er der plads til udforudsete udgifter som ny trailer, nyt stopur o.l.

Saldo pr. juni 2020 er kr. 46.000,-

Saldo i juni måned de seneste 5 år

Saldi

Regnskab 2019-20

Indtægter
Forudbetalte gebyrer 122.725,00
Udgifter
Klubtilskud 36.212,50
Gaver/Præmier 80.402,48
Rekvisitter 18.388,29
Trailer 4.836,50
Møder 1.393,00
Transport 1.052,64
Hjemmeside 1.658,00
Diverse 120,00
Bankomkostninger 1.347,39
Udgifter IALT 145.410,80
RESULTAT -22.685,80
Aktiver
Bankindestående 21. august 2020 39.522,10
Balance 39.522,10
Passiver
Bankindestående 10. august 2019 62.207,90
Årets over/underskud -22.685,80
Balance 39.522,10

Regnskab 2018-19

Indtægter
Forudbetalte gebyrer 118.275
Gæstehold 1. afd. 800
Gæstehold 2. afd. 1.000
Gæstehold 3. afd. 1.000
Gæstehold 4. afd. 200
Indtæger IALT 121.275
Udgifter
5 x arrangørertilskud á 7.000 35.000
Ekstraordinære tilskud 3.204
Præmier 16.250
Erindringsgaver 54.995
Omkostninger vedr. deltagerne 11.053
Mødeafholdelse 2.344
Kørselstilskud 2.912
Porto og anden kontorhold 90
Hjemmeside 6.648
Honorering 1.050
Diverse udgifter 4.500
Foliekontoafgift 0,7% 379
Udgifter IALT 138.425
RESULTAT -17.150